Plaxis Python Geotechniek damwanden funderingen bouwputten sluizen tunnels ondergronds bouwen dijken waterkeringen taludstabiliteit D-Geo Stability D-Settlement D-Sheet Piling D-Foundations Parametrisch ontwerpen Liquefactie aardbevingen

Waterkeringen & taludstabiliteit

Het ontwerpen en toetsen van primaire en regionale waterkeringen behoort tot de werkzaamheden van Geo‑ingenieurs. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van D-Geo Stability voor taludstabiliteit berekeningen en Plaxis voor het ontwerp van damwanden in dijken conform de KIS/OSPW methodiek. Ook kan taludstabiliteit worden berekend voor ophogingen en ontgravingen.

D-Geo Stability Plaxis Python Geotechniek dijken waterkeringen
D-Geo Stability Plaxis Python Geotechniek dijken waterkeringen