Plaxis Python Geotechniek damwanden funderingen bouwputten sluizen tunnels ondergronds bouwen dijken waterkeringen taludstabiliteit D-Geo Stability D-Settlement D-Sheet Piling D-Foundations Parametrisch ontwerpen Liquefactie aardbevingen

Sluizen

Het maken van het ontwerp en de berekeningen van het geotechnische aspect van een sluis is onderdeel van de werkzaamheden van Geo‑ingenieurs. Hierbij wordt zowel de kerende functie, de geotechnische draagkracht als de totale stabiliteit van de constructie beschouwd. Ook de omgevingsbeïnvloeding ten gevolge van het bouwen van de sluis wordt in kaart gebracht.