Plaxis Python Geotechniek damwanden funderingen bouwputten sluizen tunnels ondergronds bouwen dijken waterkeringen taludstabiliteit D-Geo Stability D-Settlement D-Sheet Piling D-Foundations Parametrisch ontwerpen Liquefactie aardbevingen bouwkuipen

Kademuren & bouwkuipen

Geo‑ingenieurs heeft veel ervaring met het ontwerp van kademuren, bouwkuipen, sluizen en kerende constructies, zoals damwanden, combiwanden en diepwanden, zowel in een tijdelijke als in een definitieve toepassing. Zowel ontwerp als toetsing behoort tot onze werkzaamheden. Berekeningen worden uitgevoerd met D‑Sheet Piling of Plaxis conform de vigerende leidraden. Ook de invloed op de omgeving vanwege de bouw van deze geotechnische constructies wordt beschouwd.

 

Bij Plaxis berekeningen wordt zowel de invoer van het model als de uitvoer van de berekeningsresultaten met Python geautomatiseerd uitgevoerd. Door deze automatiseringsslag wordt het ontwerp-, reken- en rapportageproces aanzienlijk sneller en efficiënter.