Plaxis Python Geotechniek damwanden funderingen bouwputten sluizen tunnels ondergronds bouwen dijken waterkeringen taludstabiliteit D-Geo Stability D-Settlement D-Sheet Piling D-Foundations Parametrisch ontwerpen Liquefactie aardbevingen

Havens, kanalen & vaarwegen

Bij aanleg, uitbreiding, verdieping of verbreding van havens, kanalen en vaarwegen kunnen geotechnische aspecten een belangrijke rol spelen. Geo‑ingenieurs heeft veel ervaring met het geotechnische ontwerp hiervan, variërend van het ontwerpen van kademuren, taluds, beschoeiingen, damwanden in dijken tot paaldraagvermogen van steigers.

Maximakanaal aanleg verbreden en verdiepen kanalen Plaxis Python Geotechniek