Plaxis Python Geotechniek damwanden funderingen bouwputten sluizen tunnels ondergronds bouwen dijken waterkeringen taludstabiliteit D-Geo Stability D-Settlement D-Sheet Piling D-Foundations Parametrisch ontwerpen Liquefactie aardbevingen

Plaxis 3D

Geo-ingenieurs kan een Plaxis 3D analyse uitvoeren om constructies en omgevingsobjecten te toetsen. Zodoende kunnen complexe geometrieën, variërende grondopbouw en lokale belastingen gemodelleerd worden. Op deze wijze kan beter inzicht verkregen worden in spanning- en verplaatsingsverdelingen in alle richtingen en kan een meer realistisch beeld verkregen worden van interacties.

 

Eveneens kan beïnvloeding op omgevingsobjecten op meer realistische en betrouwbare wijze inzichtelijk worden gemaakt.