Plaxis Python Geotechniek damwanden funderingen bouwputten sluizen tunnels ondergronds bouwen dijken waterkeringen taludstabiliteit D-Geo Stability D-Settlement D-Sheet Piling D-Foundations Parametrisch ontwerpen Liquefactie aardbevingen

Ophogingen & zettingsberekeningen

Bij het aanleggen van ophogingen voor bijvoorbeeld wegen, spoorwegen of dijken kan Geo‑ingenieurs het geotechnische ontwerp en de berekeningen uitvoeren. Hierbij kan gedacht worden aan taludstabiliteit en zettingen. Deze berekeningen kunnen uitgevoerd worden met D‑Geo Stability, D‑Settlement en Plaxis.

D Settlement zetingsberekening zakkingsberekening Geotechniek dijken waterkeringen