Plaxis Python Geotechniek damwanden funderingen bouwputten sluizen tunnels ondergronds bouwen dijken waterkeringen taludstabiliteit D-Geo Stability D-Settlement D-Sheet Piling D-Foundations Parametrisch ontwerpen Liquefactie aardbevingen

Parametrisch ontwerpen met Python

Geo-ingenieurs maakt intensief gebruik van verschillende tools en software applicaties om het reken- en rapportageproces van geotechnische berekeningen te automatiseren. Zo zijn scripts in Python geschreven om de in- en uitvoer van de Plaxis berekening volledig te automatiseren. Dit resulteert in een enorme tijdwinst en fouteliminatie bij projecten.

Post-processing

Met 2 drukken op de knop worden in korte tijd alle relevante resultaten die gewenst zijn voor alle of een selectie van fases uit Plaxis verkregen, van alle snedekrachten en verplaatsingen in een damwand, maar ook ankerkrachten waarin automatisch een splitsing wordt aangehouden tussen BGT en UGT fases en eventueel met factoren over de BGT fases. Er worden zowel van alle individuele fasen als omhullenden grafieken weergegeven.

Ook kunnen tabellen gegenereerd worden met:

  • Alle grondparameters die gebruikt zijn
  • Alle numerieke instellingen van fasen die gebruikt zijn
  • Alle aangehouden veiligheidsfactoren

Naast damwanden kan ook de embedded beam data worden geëxporteerd naar Excel of jpg. Daarnaast kunnen figuren van verplaatsingen van punten en φ/c reductielijnen automatisch gegenereerd worden.

 

Aan rechterzijde zijn enkele video's weergegeven met voorbeelden van het post-processen van krachtswerking in damwanden, ankerkrachten en alle relevante invoerparameters

In bovenstaand figuur is een omhullende weergegeven van alle ULS fasen inclusief 1,2x de SLS fasen. De legenda en alle min/max waarden worden automatisch weergegeven.

Plaxis model opbouw

De opbouw van het Plaxismodel is volledig geautomatiseerd met Python scripts. Hierbij wordt gebruik gemaakt van enkele honderden volledig voorgeprogrammeerde algoritmes en subroutines die het ontwerp-, modelleer- en rekenproces razendsnel maken. De invoer van grond- en constructieparameters gaan ook geautomatiseerd. Het maken van verschillende sneden van een constructie is hiermee een fluitje van een cent.

Ook met Mathcad zijn berekeningen voor toetsingen van funderingen en liquefactie geautomatiseerd.