Plaxis Python Geotechniek damwanden funderingen bouwputten sluizen tunnels ondergronds bouwen dijken waterkeringen taludstabiliteit D-Geo Stability D-Settlement D-Sheet Piling D-Foundations Parametrisch ontwerpen Liquefactie aardbevingen

Dynamica-, liquefactie- en seismische funderingsberekeningen

Geo-ingenieurs heeft uitgebreide kennis en ervaring van het toetsen en ontwerpen van funderingen op staal en op palen op aardbevingsbelastingen in het Groninger aardbevingsgebied. Geo-ingenieurs heeft de berekeningswijze hiervoor geautomatiseerd door in Mathcad eigen tools te ontwikkelen, om de draagkracht te toetsen en liquefactie berekeningen uit te voeren.


Geo-ingenieurs beschikt over veel expertise over dynamica. Met een SRA (site response analysis) kan het effect van een aardbeving op de ondergrond gemodelleerd worden.