Plaxis Python Geotechniek damwanden funderingen bouwputten sluizen tunnels ondergronds bouwen dijken waterkeringen taludstabiliteit D-Geo Stability D-Settlement D-Sheet Piling D-Foundations Parametrisch ontwerpen Liquefactie aardbevingen

Tunnels & ondergrondse constructies

De vraag naar tunnels en ondergrondse bouwwerken neemt toe in Nederland. Deze constructies in stedelijk gebied worden steeds complexer.

Bij het ontwerp van tunnels en overige ondergrondse constructies kan de expertise van Geo‑ingenieurs worden ingezet. Ontwerp van zowel afgezonken tunnels, geboorde tunnels, open bouwput en wanden-dak-methode tunnels behoort tot de mogelijkheden. Hierbij wordt zowel het ontwerp van de tunnel als de invloed op de omgeving beschouwd.

 

Geo‑ingenieurs maakt gebruik van Python om de invoer en uitvoer van Plaxis volledig te automatiseren.