Plaxis Python Geotechniek damwanden funderingen bouwputten sluizen tunnels ondergronds bouwen dijken waterkeringen taludstabiliteit D-Geo Stability D-Settlement D-Sheet Piling D-Foundations Parametrisch ontwerpen Liquefactie aardbevingen

Review

Geo-ingenieurs kan een uitgebreide en zeer scherpe review van geotechnische ontwerpen en berekeningen uitvoeren. Zowel het ontwerp, de berekeningen als de rapportage kunnen volledig tegen het licht worden gehouden.

Met de software applicatie die in Python geschreven is kan de volledige invoer en uitvoer van het Plaxis model razendsnel en gestructureerd gereviewed worden.

Review Plaxis Python Geotechniek