Plaxis Python Geotechniek damwanden funderingen bouwputten sluizen tunnels ondergronds bouwen dijken waterkeringen taludstabiliteit D-Geo Stability D-Settlement D-Sheet Piling D-Foundations Parametrisch ontwerpen Liquefactie aardbevingen

Ingenieurs bij Geo-ingenieurs zijn intrinsiek gedreven om complexe vraagstukken in de geotechniek op te lossen. Bouw van grootschalige ondergrondse en bovengrondse infrastructuur, waterbouwkundige constructies, klimaatadaptatie, overstromingsproblematiek, de energietransitie en de aardbevingsproblematiek zijn voorbeelden van opgaven waaraan wij kunnen bijdragen.

Wij denken mee met de klant en leveren kwalitatief hoogstaande geotechnische ontwerpen en adviezen. Talent, specialistische kennis, creativiteit en ambitie staan bij ons centraal. Met enerzijds de kennis van de klassieke mechanica, en anderzijds de automatisering van high-tech berekeningen kunnen wij het beste van 2 werelden bieden.

 

Geo-ingenieurs
Building the Future on a Foundation of Excellence.