Geotechniek. Geo‑ingenieurs is een geotechnisch ingenieursbureau en levert adviezen, ontwerpen en berekeningen voor geotechnische en waterbouwkundige projecten met Plaxis. Geotechniek Python damwanden funderingen bouwputten sluizen tunnels ondergronds bou

Geo‑ingenieurs is een geotechnisch ingenieursbureau en levert adviezen, ontwerpen en berekeningen voor geotechnische en waterbouwkundige projecten. Bouw van grootschalige ondergrondse en bovengrondse infrastructuur, waterbouwkundige constructies, klimaatadaptatie, overstromingsproblematiek, de energietransitie en de aardbevingsproblematiek zijn voorbeelden van opgaven waaraan wij kunnen bijdragen.

U kunt ons onder andere inzetten voor het ontwerpen van:

–  Kademuren

–  Bouwkuipen

–  Sluizen

–  Tunnels

–  Funderingen op palen of op staal

–  Funderingen op aardbevingsbelastingen

–  Havens, kanalen en vaarwegen

–  Ondergrondse constructies

–  Waterkeringen

Ook kunnen wij berekeningen uitvoeren van:

–  Taludstabiliteit

–  Ophogingen en zettingen

–  Dynamica en liquefactie

Daarnaast zijn wij inzetbaar voor:

–  Beoordeling van de invloed van bouwwerkzaamheden op de omgeving

–  Review van geotechnische ontwerpen en berekeningen

–  Automatisering van het ontwerp- en rekenproces met Python

 

Wij zijn erg vooruitstrevend in de digitale transformatie en data science in de geotechniek. De ontwerpberekeningen worden onder andere uitgevoerd met Plaxis en de D‑Serie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van parametrisch ontwerpen, dat wil zeggen met Python wordt zowel de invoer als de uitvoer van de Plaxis berekeningen geautomatiseerd. Zo wordt het ontwerp-, reken- en rapportageproces aanzienlijk sneller en efficiënter. Zie hiervoor de pagina betreft parametrisch ontwerpen met Python.

 

Wij zijn als specialist in de geotechniek inzetbaar voor zowel aannemers, ingenieursbureaus als overheden voor zowel de voorontwerpfase, tenderfase als uitvoeringsontwerpfase. Door zeer scherpe kwaliteitscontrole zijn wij ook inzetbaar voor reviewwerk van ontwerpen en berekeningen. Door meedenken met de klant proberen wij zoveel mogelijk meerwaarde te creëren door het leveren van hoogwaardig geotechnisch advies.

 

Geo-ingenieurs
Building the Future on a Foundation of Excellence.